Efter ett antal graviditetstest är det bara att inse faktum. Juno är på smällen. Valet är i början inte särskilt svårt men väl vid abortkliniken får Juno kalla fötter och tänker på att det faktiskt är en liten människa hon bär på. Med naglar och allt.

Så hon bestämmer sig för att göra något bra utav situationen istället, att ge bort barnet till ett par som inte kan få egna barn. Men magen går inte att gömma så hon måste berätta för sin pappa och styvmamma.

De tar nyheten bättre än väntat men nu börjar ett nytt, besvärligt liv av hälsoundersökningar, svällande kroppsdelar, fördomar och stirrande skolkamrater.

Men relationer förändras. Juno ser att sin styvmamma är en bra klippa att klamra sig fast vid när det stormar, likaså sin far. Juno kommer allt närmare paret som ska bli barnets nya föräldrar men ju oftare hon är hos dem desto mer upptäcker hon att de kanske inte kan ge barnet den trygga framtid hon önskar.

Och Bleeker, barnets far och Junos bästa vän. Hon inser att han faktiskt är guld värd.

 

 

Tema och fördjupning

Livsstilar – Juno lever i en något bohemisk familj, där konventionerna kanske inte är som hos andra familjer. man kan ställa hennes familj i kontrast till den blivande adoptivfamiljens rena,  ljusa och välplanerade  tillvaro. Men vem är lyckligast egentligen? Juno och hennes bästa vän, som är en cheerleader, är varandras motsatser i klädstil och social rank i skolan men är trots detta bästa vänner. Junos ”kuf”-stämpel gör att en av skolans populära killar inte kan erkänna att han är är i henne. Mark, blivande adoptivpappan, lever ett till synes perfekt liv men vill släppa ut sin inre rockstjärna. Eller är han för gammal för att hålla fast vid den drömmen?

Här kan man diskutera samhällets förväntingar på hur du ska leva, se ut och vara (Ex från filmen: sjuksystern vid ultraljudet och andra vuxnas blickar på Junos mage).

Tonårsgraviditetens alternativ– Filmen handlar om en gravid tonårstjej utan att vara en enda stor moralkaka. Den visar lösningar och  varma relationer istället. Men detta är bara en bild av en gravid tonåring. Vad finns det mer, i både fiktion och verkligheten?

Ämne och kursmål

Grundskolan 7-9

Samhällsorienterande ämnen
Religion

Identitet och livsfrågor
”Hur olika livsfrågor, till exempel meningen med livet, relationer, kärlek och sexualitet, skildras i populärkulturen.”

”Hur religioner och andra livsåskådningar kan forma människors identiteter och livsstilar.”

Samhällskunskap

Individer och gemenskaper
”Ungdomars identiteter, livsstilar och välbefinnande och hur detta påverkas, till exempel av socioekonomisk bakgrund, kön och sexuell läggning.”

 Svenska

Läsa och skriva
”Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.”

”Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar.”

Tala, lyssna och samtala
”Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.”

”Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala verktyg, för att planera och genomföra en presentation.”

Gymnasiet
Samhällskunskap 1a1

”Gruppers och individers identitet, relationer och sociala livsvillkor med utgångspunkt i att människor grupperas utifrån kategorier som skapar både gemenskap och utanförskap.”

”Metoder för att kritiskt bearbeta information, till exempel källkritik.”

”Presentation i olika former och med olika tekniker med betoning på det skriftliga och muntliga, till exempel debatter och debattartiklar.”

Svenska 1
”Muntlig framställning med fokus på mottagaranpassning. Faktorer som gör en muntlig presentation intressant och övertygande. Användning av presentationstekniska hjälpmedel som stöd för muntlig framställning. Olika sätt att lyssna och ge respons som är anpassad till kommunikationssituationen.”

”Argumentationsteknik och skriftlig framställning av argumenterande text.”

”Grunderna i den retoriska arbetsprocessen.”

Tips på uppgift: I ämnesövergripande tema (svenska och samhällskunskap) kan man jobba med abortfrågor och tonårsgraviditet. Diskutera frågor som: Hur ser statistiken ut när det gäller tonårsgraviditet? Källor? Vilka är argumenten för eller emot en abort? Hur ser rätten till att välja ut i Sverige och i andra länder? Hur ser Junos beslut ut i filmen och varför?

Filmen hittar ni i Mediapoolens webbresurs Pedagogiskt fönster under tema: ”Etik” (religion 7-9) och ”Identitet” (ämnesövergripande 7-9).

Lämna ett svar


Hoppa till verktygsfältet